horizontal menus
 

Semafor Software ANS

Semafor  

Semafor Software ANS (www.semafor.no) utvikler programvare for Macintosh. Semafor Software ble stiftet i 1989. Den første tiden var hovedprosjektet videreutvikling av Jonathan CAD System og en ND-100 emulator for Macintosh. Hovedaktivitetene idag er utvikling av HamboHus og utviklng på konsulentbasis for NADA AS.

De to deltakere, Alf Martin Jensen og Alix Cordray, har lang fartstid innenfor software utvikling. De har også arbeidet sammen i mange år. De har begge arbeidet full tid i Semafor siden 2000.

 

Produkter og prosjekter

HamboHus  

HamboHus er et integrert program for prosjektering av bygg. Programmet produserer komplette resultater fra en husmodell. Dette inkluderer anmeldelsestegninger, arbeidstegninger, forskjellige typer materiallister, kalkulasjon med arbeidstid, og rapporter.

Semafor har rettighetene til HamboHus og utvikler programmet. HamboHus markedsføres av Ernst Hamnvik. Se www.hambohus.no.

nada  

Konsulenttjenester for NADA AS, et datterselskap av Mediebedriftenes Landsforening, som designer og utvikler tjenester for annonsesending. Semafor utvikler programmer og web applikasjoner, bl.a. NADAexpress, tilgjengelig på www.nada.no.

Soft-100  

Soft100 er et program utviklet for å kunne kjøre ND-100 programmer på Macintosh (Classic). Programmet er både utviklet og markedsført av Semafor.

HamboHus kjørte under Soft-100 på Mac før det ble oversatt.

OrbitTerminal  

OrbitTerminal simulerer Tandberg 2200/9 terminaler (Norsk Data modellen) på Macintosh. Det ble opprinnelig utviklet av Hambo AS og solgt som HamboTerminal rundt 1985. Senere ble rettighetene overtatt av Orbit Creative Computing AS, som også utviklet Jonathan, og videre overført til Semafor. Programmet ble solgt i mange eksemplarer og var en stor suksess i sin tid.

Jonathan App Jonathan  

Jonathan CAD System og Jonathan Draw ble utviklet av Orbit Creative Computing AS på slutten av 1980-tallet. Programmet var et rent tegneprogram med 2D og 3D utgaver. Det utnyttet datidens teknologi maksimalt med nøyaktige tegninger basert på reelle tall.

Utviklerne i Semafor var ansatt i Orbit og var hovedutviklere av programmet. I Semafor fortsatte de med utvikling på konsultentbasis.

 

Deltakere

Alix  

Alix Cordray er amerikansk, oppvokst i California. Hun har topputdannelse med B.S. og M.S. grader i Electrical Engineering and Computer Science (EECS) fra University of California, Berkeley. Hun flyttet til Norge i 1975 for å arbeide for Norsk Software Industri i Halden og har stort sett drevet med programvareutvikling siden.

I begynnelsen skrev hun programmer i assembly-språk, mest for maskinene fra Kongsberg Våpenfabrikk. Hun arbeidet flere år med database til kontrollsystemet til Statfjord-plattformene. Hun har også laget mange hardware testprogrammer, både for Kongsberg Våpenfabrikk og Norsk Data. Senere arbeidet hun med HamboHus og Jonathan CAD System. På 1990-tallet var hun ansatt hos Alcatel Telecom Norway, og arbeidet med programvare til Network Management for PBXer.

Siden 1999 har hun arbeidet full tid med HamboHus. Hun er idag hovedutvikleren av HamboHus.

Alf Martin  

Alf Martin Jensen har ingeniørutdannelse fra Sørlandets Tekniske Skole (nå Universitetet i Agder). På skolen kom han i kontakt med Norsk Data maskiner. Han ble ansatt i Norsk Software Industri i Halden i 1974 og har drevet med programvareutvikling siden.

Blant software han har hatt en sentral rolle i:

 • Utvikling av programmer for annonsehåndtering for NADA AS
 • Konsulentarbeid innen Network Management for Alcatel Telecom Norway
 • Programmer for byggebransjen: HamboHus og Jonathan CAD System
 • Mange assemblere (kryssassemblere på Norsk Data maskiner)
 • Kompilatorer, bl.a. for språket RPG
 • Symbolsk debugger for Norsk Data
 • Prosesskontroll v.hj.a. "mikroprossessorer", f.eks. PPS-8

Han har arbeidet med mange forskjellige teknologier:

 • Flere assembly språk
 • Planc (utviklingsspråk for Norsk Data maskiner)
 • C, C++
 • Java
 • Mange scriptspråk, bl.a. shell scripts, ruby
 • Flere relasjonsdatabaser
 • WebObjects fra Apple
 • Flere typer unix, Ultrix, OSF-1, Solaris, HP/UX, MacOS X

For tiden arbeider han mest for NADA, men deltar også i HamboHus utviklingen.

 
Hjem | Produkt | Metode | Last ned | Teknisk | Support| Forespørsel | Kontakt